Sortides

 

 Les «Marxes Socials» estan organitzades pel CEB, que es reserva el dret de canviar o suspendre sortides prèviament programades, així com d’efectuar qualsevol tipus de modificació. Aquestes “Marxes” podrán ser sortides per les Serres de Collserola/Marina o bé sortides extraordinàries d’un día sencer per gaudir i visitar qualsevol indret de Catalunya.    

El calendari de «Marxes Socials» de la BTT començarà el mes de febrer i finalitzarà al novembre, sent agost període de descans. Es realitzaran sortides puntuables tots els dissabtes compresos en aquest període, excepte aquells que l’organització ho estimi oportuns. En cas de pluja a l’hora programada d’inici, la sortida no serà puntuable.

Per a puntuar en aquestes sortides serà imprescindible ser soci, estar al corrent de pagament del CEB i portar visible el maillot del CEB amb els colors identificatius.

S’estableixen tres grups diferents, amb itineraris i nivells de dificultat diferenciats, per a acollir a tota mena de participants. Grup A amb nivell alt, grup B amb nivell mig i grup C amb nivell baix.

S’establirà una classificació de la regularitat tenint en compte tres paràmetres; «Puntualitat» (estar a l’hora fixada, en el punt de partida), «Sortida» (participació activa en l’itinerari marcat) i «Arribada» (presència en el reagrupament de final de recorregut). El punt de final de recorregut serà a criteri del guia, depenent de l’itinerari.

Sortides:

− Puntualitat: 1 Punt.

− Sortida: 1 Punt.

− Arribada: 1Punt.

Per a puntuar s’haurà de portar visible maillot del CEB amb els colors identificatius.

Les sortides per Collserola/Marina s’iniciaran a les 9.00 h. del matí, i els horaris, itineraris i particularitats de les Sortides Extraordinàries, així com la confirmació d’assistència, es donaran a conèixer la setmana anterior a aquesta.

Els organitzadors no es fan responsables dels actes dels participants i de les seves repercussions. (És recomanable que els participants obtinguin la llicència federativa, que poden ser tramitades pel Club, ja que aquestes inclouen diferents tipus d’assegurances d’accidents).

En el cas dels menors d’edat, serà necessària l’autorització paterna, assumint aquests la responsabilitat dels actes del menor.

Serà obligatori l’ús del casc en tot moment. El club recomana l’ús d’ulleres i guants per a la pràctica de la BTT.

La classificació de les «Marxes socials» s’actualitzarà setmanalment pels guies de cada grup i restaran exposades al tauler d’anuncis del Club i al  web